Är det lagligt?

Ja, att ha denna typ av varvtalsregulator är helt lagligt. Kontrollera dock alla övriga villkor som finns för A-traktor om du skall besikta. Vi rekommenderar starkt att ta kontakt med det bilbesiktningsföretag du tänker anlita, berätta hur du tänker göra, så får du nyttig information.

Se de exempel som finns på produktsidan för H-versionen.  Där finns nyttig information för A-traktorbyggare.

Följer man de regler som finns kan man låta sin unga son eller dotter åka säkert, säkrare än på moped.