Varvtalsregulator och lite historia

Ibland behöver man reglera eller begränsa varvtalet hos motorer. Det vanligaste fallet är då man vill begränsa max-varv på bilmotorer så att man inte skall kunna ”spränga” motorn.

Förr hade motorer olika begränsningar som gjorde att varvtalet inte kunde komma upp till en viss nivå innan sådana saker som ventiltider och annan satte gränsen. Dagens moderna motorer är dock trimmade och konstruerade för bästa effekt, ekonomi.

Dessa motorer skulle lätt sprängas om man tryckte gasen i botten utan att ha någon växel i utan begränsning. Så alla nya bilar har en inbyggd begränsning, men kan inte ändras.